extra 200GB - הבדיקה - השוואת מחירי תקשורת

כל החבילות המשתלמות ביותר בישראל

חבילת רמי לוי תקשורת extra 200GB

רמי לוי תקשורת | extra 200GB

logo
extra 200GB
053-4800923
Traffic200 GB
SMS5000 SMS
Minutes in country5,,000 דקות שיחה פנים ארצי
Overseas callחינם שיחות בינ"ל
Calls from overseasחינם שיחות מחו"ל
34

פרטי המסלול:

5,000  דקות שיחה/ 2,000 שיחות (המוקדם מביניהם) + 5,000 הודעות + 200GB נפח גלישה.
מחיר: 34 ש”ח/חודש למשך שנתיים ולאחר מכן, 54 ש”ח/חודש.
SIM וחיבור: 49 ש”ח חד פעמי.
מידע נוסף: ללקוחות קיימים: מעבר בין חבילות בעלות 29.90 ש”ח.
האטת קצב הגלישה בעת חריגה.

הצעות אחרות של החברה

רמי לוי תקשורת | כשר ללא הגבלה

SMSSMS לא כולל
Minutes in country5000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB לא כולל

14.90

SMSSMS לא כולל
Minutes in country5000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB לא כולל

14.90

פרטי המסלול:

5,000  דקות שיחה/ 2,000 שיחות (המוקדם מביניהם) + 5,000 הודעות + 200GB נפח גלישה.
מחיר: 34 ש”ח/חודש למשך שנתיים ולאחר מכן, 54 ש”ח/חודש.
SIM וחיבור: 49 ש”ח חד פעמי.
מידע נוסף: ללקוחות קיימים: מעבר בין חבילות בעלות 29.90 ש”ח.
האטת קצב הגלישה בעת חריגה.

רמי לוי תקשורת | multi 200GB

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 200

29

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 200

29

פרטי המסלול:

5,000  דקות שיחה/ 2,000 שיחות (המוקדם מביניהם) + 5,000 הודעות + 200GB נפח גלישה.
מחיר: 34 ש”ח/חודש למשך שנתיים ולאחר מכן, 54 ש”ח/חודש.
SIM וחיבור: 49 ש”ח חד פעמי.
מידע נוסף: ללקוחות קיימים: מעבר בין חבילות בעלות 29.90 ש”ח.
האטת קצב הגלישה בעת חריגה.

רמי לוי תקשורת | EXTRA 150GB

SMSSMS 5,000
Minutes in country5,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 150

34

SMSSMS 5,000
Minutes in country5,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 150

34

פרטי המסלול:

5,000  דקות שיחה/ 2,000 שיחות (המוקדם מביניהם) + 5,000 הודעות + 200GB נפח גלישה.
מחיר: 34 ש”ח/חודש למשך שנתיים ולאחר מכן, 54 ש”ח/חודש.
SIM וחיבור: 49 ש”ח חד פעמי.
מידע נוסף: ללקוחות קיימים: מעבר בין חבילות בעלות 29.90 ש”ח.
האטת קצב הגלישה בעת חריגה.

רמי לוי תקשורת | 15GB ללא הגבלה

SMSSMS 5,000
Minutes in country5,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 15

19.90

SMSSMS 5,000
Minutes in country5,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 15

19.90

פרטי המסלול:

5,000  דקות שיחה/ 2,000 שיחות (המוקדם מביניהם) + 5,000 הודעות + 200GB נפח גלישה.
מחיר: 34 ש”ח/חודש למשך שנתיים ולאחר מכן, 54 ש”ח/חודש.
SIM וחיבור: 49 ש”ח חד פעמי.
מידע נוסף: ללקוחות קיימים: מעבר בין חבילות בעלות 29.90 ש”ח.
האטת קצב הגלישה בעת חריגה.


דילוג לתוכן