5G - 500 GB - הבדיקה - השוואת מחירי תקשורת

כל החבילות המשתלמות ביותר בישראל

חבילת HOT מובייל 5G – 500 GB

HOT מובייל | 5G – 500 GB

logo
5G – 500 GB
053-4800923
Traffic500 GB
SMS5,000 SMS
Minutes in country5,000 דקות שיחה פנים ארצי
Minutes aboard300 דקות שיחה לחו"ל
Free SIMחינם SIM
59.90

פרטי מסלול: 5,000 דקות לטלפונים ניידים ונייחים + 5,000 סמס + גלישה ב 5G עם נפח גלישה 500 GB

מחיר: 59.90 ש”ח לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים.

כרטיס SIM: ללא עלות וללא דמי משלוח.

שיחות לחו”ל: 300 דקות שיחה לחו”ל ל-27 יעדים נייחים וניידים בעולם.

הצעות אחרות של החברה

HOT מובייל | 200GB + NEXT

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 200

44.9

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 200

44.9

פרטי מסלול: 5,000 דקות לטלפונים ניידים ונייחים + 5,000 סמס + גלישה ב 5G עם נפח גלישה 500 GB

מחיר: 59.90 ש”ח לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים.

כרטיס SIM: ללא עלות וללא דמי משלוח.

שיחות לחו”ל: 300 דקות שיחה לחו”ל ל-27 יעדים נייחים וניידים בעולם.

להמשך קריאה...

HOT מובייל | 12GB

SMSSMS 3000
Minutes in country3000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 12

22.90

SMSSMS 3000
Minutes in country3000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 12

22.90

פרטי מסלול: 5,000 דקות לטלפונים ניידים ונייחים + 5,000 סמס + גלישה ב 5G עם נפח גלישה 500 GB

מחיר: 59.90 ש”ח לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים.

כרטיס SIM: ללא עלות וללא דמי משלוח.

שיחות לחו”ל: 300 דקות שיחה לחו”ל ל-27 יעדים נייחים וניידים בעולם.

להמשך קריאה...

HOT מובייל | 150GB ללא הגבלה שיחות והודעות

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 150

29.90

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 150

29.90

פרטי מסלול: 5,000 דקות לטלפונים ניידים ונייחים + 5,000 סמס + גלישה ב 5G עם נפח גלישה 500 GB

מחיר: 59.90 ש”ח לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים.

כרטיס SIM: ללא עלות וללא דמי משלוח.

שיחות לחו”ל: 300 דקות שיחה לחו”ל ל-27 יעדים נייחים וניידים בעולם.

להמשך קריאה...

HOT מובייל | 200GB TOP

SMSSMS 3000
Minutes in country3000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 200

35.90

SMSSMS 3000
Minutes in country3000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 200

35.90

פרטי מסלול: 5,000 דקות לטלפונים ניידים ונייחים + 5,000 סמס + גלישה ב 5G עם נפח גלישה 500 GB

מחיר: 59.90 ש”ח לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים.

כרטיס SIM: ללא עלות וללא דמי משלוח.

שיחות לחו”ל: 300 דקות שיחה לחו”ל ל-27 יעדים נייחים וניידים בעולם.

להמשך קריאה...

HOT מובייל | קו כשר 700 דקות לחו”ל

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
Trafficלבירור מול נציג החברה

25

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
Trafficלבירור מול נציג החברה

25

פרטי מסלול: 5,000 דקות לטלפונים ניידים ונייחים + 5,000 סמס + גלישה ב 5G עם נפח גלישה 500 GB

מחיר: 59.90 ש”ח לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים.

כרטיס SIM: ללא עלות וללא דמי משלוח.

שיחות לחו”ל: 300 דקות שיחה לחו”ל ל-27 יעדים נייחים וניידים בעולם.

להמשך קריאה...


דילוג לתוכן