15GB ללא הגבלה - הבדיקה - השוואת מחירי תקשורת

כל החבילות המשתלמות ביותר בישראל

חבילת רמי לוי תקשורת 15GB ללא הגבלה

רמי לוי תקשורת | 15GB ללא הגבלה

logo
15GB ללא הגבלה
053-4800923
Traffic15 GB
SMS5,000 SMS
Minutes in country5,000 דקות שיחה פנים ארצי
Overseas callחינם שיחות בינ"ל
Calls from overseasחינם שיחות מחו"ל
19.90

פרטי המסלול:

5,000 דקות שיחה/ 2,000 שיחות (המוקדם מביניהם) + 5,000 הודעות + 15GB נפח גלישה.
מחיר: חודשים 1-12:  19.90 ש”ח/חודש ולאחר מכן, 29.90 ש”ח/חודש.
מבצע לחברי מועדון כרטיס אשראי “רמי לוי”: קו עם 100GB ב-25 ש”ח לחודש!
SIM וחיבור: 49 ש”ח חד פעמי.
הטבה: הטבה תינתן למצרפים 3 קווים ומעלה.
מידע נוסף: הנחה בדמי חיבור וסים למצרפים 2 קווים ומעלה,
האטת קצב הגלישה בעת חריגה.
ללקוחות קיימים: מעבר בין חבילות בעלות 29.90 ש”ח.
התכנית ללא התחייבות.

הצעות אחרות של החברה

רמי לוי תקשורת | כשר ללא הגבלה

SMSSMS לא כולל
Minutes in country5000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB לא כולל

14.90

SMSSMS לא כולל
Minutes in country5000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB לא כולל

14.90

פרטי המסלול:

5,000 דקות שיחה/ 2,000 שיחות (המוקדם מביניהם) + 5,000 הודעות + 15GB נפח גלישה.
מחיר: חודשים 1-12:  19.90 ש”ח/חודש ולאחר מכן, 29.90 ש”ח/חודש.
מבצע לחברי מועדון כרטיס אשראי “רמי לוי”: קו עם 100GB ב-25 ש”ח לחודש!
SIM וחיבור: 49 ש”ח חד פעמי.
הטבה: הטבה תינתן למצרפים 3 קווים ומעלה.
מידע נוסף: הנחה בדמי חיבור וסים למצרפים 2 קווים ומעלה,
האטת קצב הגלישה בעת חריגה.
ללקוחות קיימים: מעבר בין חבילות בעלות 29.90 ש”ח.
התכנית ללא התחייבות.

רמי לוי תקשורת | extra 200GB

SMSSMS 5000
Minutes in country5,,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 200

34

SMSSMS 5000
Minutes in country5,,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 200

34

פרטי המסלול:

5,000 דקות שיחה/ 2,000 שיחות (המוקדם מביניהם) + 5,000 הודעות + 15GB נפח גלישה.
מחיר: חודשים 1-12:  19.90 ש”ח/חודש ולאחר מכן, 29.90 ש”ח/חודש.
מבצע לחברי מועדון כרטיס אשראי “רמי לוי”: קו עם 100GB ב-25 ש”ח לחודש!
SIM וחיבור: 49 ש”ח חד פעמי.
הטבה: הטבה תינתן למצרפים 3 קווים ומעלה.
מידע נוסף: הנחה בדמי חיבור וסים למצרפים 2 קווים ומעלה,
האטת קצב הגלישה בעת חריגה.
ללקוחות קיימים: מעבר בין חבילות בעלות 29.90 ש”ח.
התכנית ללא התחייבות.

רמי לוי תקשורת | multi 200GB

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 200

29

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 200

29

פרטי המסלול:

5,000 דקות שיחה/ 2,000 שיחות (המוקדם מביניהם) + 5,000 הודעות + 15GB נפח גלישה.
מחיר: חודשים 1-12:  19.90 ש”ח/חודש ולאחר מכן, 29.90 ש”ח/חודש.
מבצע לחברי מועדון כרטיס אשראי “רמי לוי”: קו עם 100GB ב-25 ש”ח לחודש!
SIM וחיבור: 49 ש”ח חד פעמי.
הטבה: הטבה תינתן למצרפים 3 קווים ומעלה.
מידע נוסף: הנחה בדמי חיבור וסים למצרפים 2 קווים ומעלה,
האטת קצב הגלישה בעת חריגה.
ללקוחות קיימים: מעבר בין חבילות בעלות 29.90 ש”ח.
התכנית ללא התחייבות.

רמי לוי תקשורת | EXTRA 150GB

SMSSMS 5,000
Minutes in country5,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 150

34

SMSSMS 5,000
Minutes in country5,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 150

34

פרטי המסלול:

5,000 דקות שיחה/ 2,000 שיחות (המוקדם מביניהם) + 5,000 הודעות + 15GB נפח גלישה.
מחיר: חודשים 1-12:  19.90 ש”ח/חודש ולאחר מכן, 29.90 ש”ח/חודש.
מבצע לחברי מועדון כרטיס אשראי “רמי לוי”: קו עם 100GB ב-25 ש”ח לחודש!
SIM וחיבור: 49 ש”ח חד פעמי.
הטבה: הטבה תינתן למצרפים 3 קווים ומעלה.
מידע נוסף: הנחה בדמי חיבור וסים למצרפים 2 קווים ומעלה,
האטת קצב הגלישה בעת חריגה.
ללקוחות קיימים: מעבר בין חבילות בעלות 29.90 ש”ח.
התכנית ללא התחייבות.


דילוג לתוכן