150GB ללא הגבלה שיחות והודעות - הבדיקה - השוואת מחירי תקשורת

כל החבילות המשתלמות ביותר בישראל

חבילת HOT מובייל 150GB ללא הגבלה שיחות והודעות

HOT מובייל | 150GB ללא הגבלה שיחות והודעות

logo
150GB ללא הגבלה שיחות והודעות
077-9973263

לקבל הצעת מחיר מיוחדת השאירו פרטים:

Traffic150 GB
SMS3,000 SMS
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
Minutes aboard100 דקות שיחה לחו"ל
29.90

פרטי המסלול:

150 GB נפח גלישה,  100 דקות שיחה לחו”ל , דקות שיחה- עד 3,000 ועד 3,000 הודעות.
מחיר: 29.90 ש”ח/חודש למשך שנה.
דמי חיבור: 15 ש”ח וזיכוי של 5 ש”ח בחודש הראשון

סים: חינם
בתום ניצול נפח הגלישה הכלול בתוכנית תיחסם הגלישה.
המבצע ללקוחות חדשים.

הצעות אחרות של החברה

HOT מובייל | 5G – 500 GB

SMSSMS 5,000
Minutes in country5,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 500

59.90

SMSSMS 5,000
Minutes in country5,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 500

59.90

פרטי המסלול:

150 GB נפח גלישה,  100 דקות שיחה לחו”ל , דקות שיחה- עד 3,000 ועד 3,000 הודעות.
מחיר: 29.90 ש”ח/חודש למשך שנה.
דמי חיבור: 15 ש”ח וזיכוי של 5 ש”ח בחודש הראשון

סים: חינם
בתום ניצול נפח הגלישה הכלול בתוכנית תיחסם הגלישה.
המבצע ללקוחות חדשים.

HOT מובייל | 200GB + NEXT

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 200

44.9

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 200

44.9

פרטי המסלול:

150 GB נפח גלישה,  100 דקות שיחה לחו”ל , דקות שיחה- עד 3,000 ועד 3,000 הודעות.
מחיר: 29.90 ש”ח/חודש למשך שנה.
דמי חיבור: 15 ש”ח וזיכוי של 5 ש”ח בחודש הראשון

סים: חינם
בתום ניצול נפח הגלישה הכלול בתוכנית תיחסם הגלישה.
המבצע ללקוחות חדשים.

HOT מובייל | 12GB

SMSSMS 3000
Minutes in country3000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 12

22.90

SMSSMS 3000
Minutes in country3000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 12

22.90

פרטי המסלול:

150 GB נפח גלישה,  100 דקות שיחה לחו”ל , דקות שיחה- עד 3,000 ועד 3,000 הודעות.
מחיר: 29.90 ש”ח/חודש למשך שנה.
דמי חיבור: 15 ש”ח וזיכוי של 5 ש”ח בחודש הראשון

סים: חינם
בתום ניצול נפח הגלישה הכלול בתוכנית תיחסם הגלישה.
המבצע ללקוחות חדשים.

HOT מובייל | 200GB TOP

SMSSMS 3000
Minutes in country3000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 200

35.90

SMSSMS 3000
Minutes in country3000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 200

35.90

פרטי המסלול:

150 GB נפח גלישה,  100 דקות שיחה לחו”ל , דקות שיחה- עד 3,000 ועד 3,000 הודעות.
מחיר: 29.90 ש”ח/חודש למשך שנה.
דמי חיבור: 15 ש”ח וזיכוי של 5 ש”ח בחודש הראשון

סים: חינם
בתום ניצול נפח הגלישה הכלול בתוכנית תיחסם הגלישה.
המבצע ללקוחות חדשים.

HOT מובייל | קו כשר 700 דקות לחו”ל

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
Trafficלבירור מול נציג החברה

25

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
Trafficלבירור מול נציג החברה

25

פרטי המסלול:

150 GB נפח גלישה,  100 דקות שיחה לחו”ל , דקות שיחה- עד 3,000 ועד 3,000 הודעות.
מחיר: 29.90 ש”ח/חודש למשך שנה.
דמי חיבור: 15 ש”ח וזיכוי של 5 ש”ח בחודש הראשון

סים: חינם
בתום ניצול נפח הגלישה הכלול בתוכנית תיחסם הגלישה.
המבצע ללקוחות חדשים.


דילוג לתוכן