100GB + ללא הגבלה + שיחות לחו"ל - הבדיקה - השוואת מחירי תקשורת

כל החבילות המשתלמות ביותר בישראל

חבילת 012 מובייל 100GB + ללא הגבלה + שיחות לחו”ל

012 מובייל | 100GB + ללא הגבלה + שיחות לחו”ל

logo
100GB + ללא הגבלה + שיחות לחו”ל
053-4800923
Traffic100 GB
SMS5,000 SMS
Free SIMחינם SIM
Minutes in country5,000 דקות שיחה פנים ארצי
Minutes aboard5000 דקות שיחה לחו"ל
Overseas callחינם שיחות בינ"ל
Calls from overseasחינם שיחות מחו"ל
39.90

פרטי המסלול:

התכנית כוללת עד 5,000 דקות ו-5,000 הודעות + 100GB נפח גלישה + 5,000 דקות לארה”ב ולקנדה לנייחים וניידים.
מחיר: 39.90 ש”ח/חודש.
SIM: חינם.
מידע נוסף: 5,000 דקות שיחה לארה”ב ולקנדה לנייחים ולניידים.
בסיום נפח הגלישה תהיה האטת קצב.
שירות WI-FI Calling ללא עלות! (שירות חדש המעניק קבלה והוצאה של שיחות גם במקומות שאין בהם קליטה של הרשת הסלולרית, אין צורך  בהורדת אפליקציה, השימוש פשוט ונוח).
דמי חיבור ללקוחות חדשים- 9.90 ש”ח.
המבצע ללקוחות חדשים בלבד.

הצעות אחרות של החברה

012 מובייל | 012 סמייל 150GB ללא הגבלה

SMSSMS 5,000
Minutes in country5,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 150

29.90

SMSSMS 5,000
Minutes in country5,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 150

29.90

פרטי המסלול:

התכנית כוללת עד 5,000 דקות ו-5,000 הודעות + 100GB נפח גלישה + 5,000 דקות לארה”ב ולקנדה לנייחים וניידים.
מחיר: 39.90 ש”ח/חודש.
SIM: חינם.
מידע נוסף: 5,000 דקות שיחה לארה”ב ולקנדה לנייחים ולניידים.
בסיום נפח הגלישה תהיה האטת קצב.
שירות WI-FI Calling ללא עלות! (שירות חדש המעניק קבלה והוצאה של שיחות גם במקומות שאין בהם קליטה של הרשת הסלולרית, אין צורך  בהורדת אפליקציה, השימוש פשוט ונוח).
דמי חיבור ללקוחות חדשים- 9.90 ש”ח.
המבצע ללקוחות חדשים בלבד.


דילוג לתוכן