12GB - הבדיקה - השוואת מחירי תקשורת

כל החבילות המשתלמות ביותר בישראל

חבילת HOT מובייל 12GB

HOT מובייל | 12GB

לקבל הצעת מחיר מיוחדת השאירו פרטים:

Traffic12 GB
SMS3000 SMS
Free SIMחינם SIM
Minutes in country3000 דקות שיחה פנים ארצי
22.90

פרטי המסלול:

120 GB נפח גלישה + דקות שיחה- עד 3,000 ועד 3,000 הודעות
מחיר: 22.90 ש”ח /לחודש למשך שנה.
דמי חיבור:  15 ש”ח
סים:
חינם

הצעות אחרות של החברה

HOT מובייל | 5G – 500 GB

SMSSMS 5,000
Minutes in country5,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 500

59.90

SMSSMS 5,000
Minutes in country5,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 500

59.90

פרטי המסלול:

120 GB נפח גלישה + דקות שיחה- עד 3,000 ועד 3,000 הודעות
מחיר: 22.90 ש”ח /לחודש למשך שנה.
דמי חיבור:  15 ש”ח
סים:
חינם

HOT מובייל | 200GB + NEXT

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 200

44.9

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 200

44.9

פרטי המסלול:

120 GB נפח גלישה + דקות שיחה- עד 3,000 ועד 3,000 הודעות
מחיר: 22.90 ש”ח /לחודש למשך שנה.
דמי חיבור:  15 ש”ח
סים:
חינם

HOT מובייל | 150GB ללא הגבלה שיחות והודעות

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 150

29.90

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 150

29.90

פרטי המסלול:

120 GB נפח גלישה + דקות שיחה- עד 3,000 ועד 3,000 הודעות
מחיר: 22.90 ש”ח /לחודש למשך שנה.
דמי חיבור:  15 ש”ח
סים:
חינם

HOT מובייל | 200GB TOP

SMSSMS 3000
Minutes in country3000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 200

35.90

SMSSMS 3000
Minutes in country3000 דקות שיחה פנים ארצי
TrafficGB 200

35.90

פרטי המסלול:

120 GB נפח גלישה + דקות שיחה- עד 3,000 ועד 3,000 הודעות
מחיר: 22.90 ש”ח /לחודש למשך שנה.
דמי חיבור:  15 ש”ח
סים:
חינם

HOT מובייל | קו כשר 700 דקות לחו”ל

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
Trafficלבירור מול נציג החברה

25

SMSSMS 3,000
Minutes in country3,000 דקות שיחה פנים ארצי
Trafficלבירור מול נציג החברה

25

פרטי המסלול:

120 GB נפח גלישה + דקות שיחה- עד 3,000 ועד 3,000 הודעות
מחיר: 22.90 ש”ח /לחודש למשך שנה.
דמי חיבור:  15 ש”ח
סים:
חינם


דילוג לתוכן