40MB ספק ותשתית - הבדיקה - השוואת מחירי תקשורת

כל החבילות המשתלמות ביותר בישראל

חבילת בזק 40MB ספק ותשתית

בזק | 40MB ספק ותשתית

logo
40MB ספק ותשתית
053-4800926
Connection speed40 Mbp/s
75

פרטי החבילה:

בנד”ל – ספק ותשתית במהירות הורדה 40MB.
נתב: בתשתית בזק: ברכישה: 20 ש”ח/חודש – בהשכרה: 25 ש”ח לחודש למשך 36 חודשים.       בתשתית הוט- נתב בהשכרה ב-25 ש”ח/חודש – במכירה- 20 ש”ח לחודש.
התקנה 99 ש”ח חד פעמי. חינם לבעלי תשתית בזק.
מחיר: 75 ש”ח לחודש למשך שנה ולאחר מכן בעלות 95 ש”ח לחודש.
מידע נוסף החבילה בתשתית ADSL של בזק ושירותי גישה לאינטרנט של פרטנר.

הצעות אחרות של החברה

בזק | Bfiber עם 2.5 ג’יגה

Connection speedMbp/s 2500
Free router לבירור מול נציג החברה
Free installation לבירור מול נציג החברה

149

Connection speedMbp/s 2500
Free router לבירור מול נציג החברה
Free installation לבירור מול נציג החברה

149

פרטי החבילה:

בנד”ל – ספק ותשתית במהירות הורדה 40MB.
נתב: בתשתית בזק: ברכישה: 20 ש”ח/חודש – בהשכרה: 25 ש”ח לחודש למשך 36 חודשים.       בתשתית הוט- נתב בהשכרה ב-25 ש”ח/חודש – במכירה- 20 ש”ח לחודש.
התקנה 99 ש”ח חד פעמי. חינם לבעלי תשתית בזק.
מחיר: 75 ש”ח לחודש למשך שנה ולאחר מכן בעלות 95 ש”ח לחודש.
מידע נוסף החבילה בתשתית ADSL של בזק ושירותי גישה לאינטרנט של פרטנר.

בזק | תשתית Bfiber + ספק במהירות 600

Connection speedMbp/s 600
Free router לבירור מול נציג החברה
Free installation לבירור מול נציג החברה

119

Connection speedMbp/s 600
Free router לבירור מול נציג החברה
Free installation לבירור מול נציג החברה

119

פרטי החבילה:

בנד”ל – ספק ותשתית במהירות הורדה 40MB.
נתב: בתשתית בזק: ברכישה: 20 ש”ח/חודש – בהשכרה: 25 ש”ח לחודש למשך 36 חודשים.       בתשתית הוט- נתב בהשכרה ב-25 ש”ח/חודש – במכירה- 20 ש”ח לחודש.
התקנה 99 ש”ח חד פעמי. חינם לבעלי תשתית בזק.
מחיר: 75 ש”ח לחודש למשך שנה ולאחר מכן בעלות 95 ש”ח לחודש.
מידע נוסף החבילה בתשתית ADSL של בזק ושירותי גישה לאינטרנט של פרטנר.

בזק | תשתית Bfiber + ספק במהירות 1 ג׳יגה

Connection speedMbp/s 1000
Free router לבירור מול נציג החברה
Free installation לבירור מול נציג החברה

139

Connection speedMbp/s 1000
Free router לבירור מול נציג החברה
Free installation לבירור מול נציג החברה

139

פרטי החבילה:

בנד”ל – ספק ותשתית במהירות הורדה 40MB.
נתב: בתשתית בזק: ברכישה: 20 ש”ח/חודש – בהשכרה: 25 ש”ח לחודש למשך 36 חודשים.       בתשתית הוט- נתב בהשכרה ב-25 ש”ח/חודש – במכירה- 20 ש”ח לחודש.
התקנה 99 ש”ח חד פעמי. חינם לבעלי תשתית בזק.
מחיר: 75 ש”ח לחודש למשך שנה ולאחר מכן בעלות 95 ש”ח לחודש.
מידע נוסף החבילה בתשתית ADSL של בזק ושירותי גישה לאינטרנט של פרטנר.

בזק | תשתית Bfiber +ספק במהירות 2.5 ג׳יגה

Connection speedMbp/s 2500
Free router לבירור מול נציג החברה
Free installation לבירור מול נציג החברה

174

Connection speedMbp/s 2500
Free router לבירור מול נציג החברה
Free installation לבירור מול נציג החברה

174

פרטי החבילה:

בנד”ל – ספק ותשתית במהירות הורדה 40MB.
נתב: בתשתית בזק: ברכישה: 20 ש”ח/חודש – בהשכרה: 25 ש”ח לחודש למשך 36 חודשים.       בתשתית הוט- נתב בהשכרה ב-25 ש”ח/חודש – במכירה- 20 ש”ח לחודש.
התקנה 99 ש”ח חד פעמי. חינם לבעלי תשתית בזק.
מחיר: 75 ש”ח לחודש למשך שנה ולאחר מכן בעלות 95 ש”ח לחודש.
מידע נוסף החבילה בתשתית ADSL של בזק ושירותי גישה לאינטרנט של פרטנר.

בזק | Bfiber עם 1 ג’יגה

Connection speedMbp/s 1000
Free router לבירור מול נציג החברה
Free installation לבירור מול נציג החברה

119

Connection speedMbp/s 1000
Free router לבירור מול נציג החברה
Free installation לבירור מול נציג החברה

119

פרטי החבילה:

בנד”ל – ספק ותשתית במהירות הורדה 40MB.
נתב: בתשתית בזק: ברכישה: 20 ש”ח/חודש – בהשכרה: 25 ש”ח לחודש למשך 36 חודשים.       בתשתית הוט- נתב בהשכרה ב-25 ש”ח/חודש – במכירה- 20 ש”ח לחודש.
התקנה 99 ש”ח חד פעמי. חינם לבעלי תשתית בזק.
מחיר: 75 ש”ח לחודש למשך שנה ולאחר מכן בעלות 95 ש”ח לחודש.
מידע נוסף החבילה בתשתית ADSL של בזק ושירותי גישה לאינטרנט של פרטנר.


דילוג לתוכן